Forsiden

Høringssvar fra Lødingen kommune

Dato: 25.06.2021

Lødingen kommunestyre har i sak KS-76/21 (24.06.2021), gjort følgende vedtak:

"Høringsuttalelse "Utredning om organisering av luftambulansetjenesten" vedtas."

Høringsuttalelsen følger som vedlegg her.

Med vennlig hilsen

Per Gunnar Johnsen

kommunedirektør, Lødingen kommune

Vedlegg