Forsiden

Høringssvar fra Kvænangen kommune

Dato: 10.06.2021

Det vises til høringsbrev fra helse- og omsorgsdepartement 23.03.2021: Utredning om organisering av luftambulansetjenesten

Kvænangen kommune vil komme med en høringsuttalelse:

Ekspertgruppen tilrår at dagens modell videreføres, men at operatørbytte betraktes som virksomhetsoverdragelse for å unngå samme uro som i 2018/2019 når Babcock overtok flyambulansetjenesten.

Virksomhetsoverdragelse gjør at personell (piloter/teknikere) blir med til evt. ny operatør. Det betyr at kompetansen beholdes, men også lønn og betingelser, slik at det i realiteten ikke blir et fritt anbud basert på (uhemmet) kostnadspress, i alle fall på dette feltet.

Bruk av ideell operatør medfører i praksis at SNLA (Stiftelsen Norsk Luftambulanse) får monopol på tjenesten. De har pr i dag helikoptertjenesten, men flytjenesten må bygges opp fra bunnen av.

Bilambulansetjenesten er nå for lengst blitt et offentlig anliggende. Tidligere var det stort sett private aktører som hadde avtaler med det offentlige vedrørende bilambulansene. Generelt kan vi se at tiden er moden for at luftambulansetjenesten også overtas av det offentlige, dvs. både helikopter og fly. Det vil kreve betydelige investeringer i både materiell og personell.

Det offentlige har et "sørge for" -ansvar også når det gjelder ambulansetjenesten, herunder bil, båt, fly og helikopter. Det offentlige bør ha både drift og eierskap til luftambulansetjenesten for på best mulig måte å ivareta dette for å sørge for ansvaret.

For øvrig vurderer Kvænangen kommune at ekspertgruppen har landet på et akseptabelt kompromiss.