Forsiden

Høringssvar fra Odd Eirik Elden, Klinikk for prehospitale tjenester i Helse Nord-Trøndelag HF

Dato: 25.06.2021

Takk for muligheten til å få komme med et høringssvar vedrørende fremtidig organisering av luftambulansetjenesten i Norge.

Luftambulansetjenesten utfører en liten del av totalen innenfor prehospitale tjenester, men spiller en særdeles stor rolle når alvorlighetsgraden er høy og tidsbruken må begrenses.

De bygger også trygghet i samfunnet med sin tilstedeværelse og gir rom for kunnskapsdeling på skadested eller hjemme hos alvorlig syke pasienter.

Hvordan tjenesten skal videreutvikles og styrkes de neste årene er avhengig av riktig organisering.

Det kan oppleves som uryddig med en stiftelse og et AS som begge bruker begrepet «Norsk luftambulanse», når alle luftambulansetjenestene er dekt av det offentlige. Samtidig er mye av prehospital forskning i Norge direkte eller indirekte koblet opp mot Norsk luftambulanse. I den spede begynnelsen på slutten av 70-tallet og på 80-tallet ble det gjort svært mye bra prehospital utvikling med bakgrunn i Norsk luftambulanse. I rapporten hevdes det at luftambulansetjenesten i Norge er «verdensklasse» (s 109). Er ikke kjent med at dette er bekreftet i studier og stiller meg litt skeptisk til slike uttalelser. Mulig vi er i verdensklasse, men målet må være å videreutvikle tjenesten slik at vi er best mulig rustet til å løse våre oppdrag 24/7/365 i hele Norge under alle forhold som del av den akuttmedisinske kjeden.

Ambulansetjenesten på bakken er tatt over av helseforetakene og offentlig drevet. I vår region, Helse Midt-Norge, har dette vært en svært positiv utvikling med et kraftig løft for fag, utstyr og forutsigbarhet, noe som kommer våre pasienter til gode. Det neste steget bør være en offentlig overtakelse av all prehospital transport, hvor staten tar aktivt eierskap over fly- og helikopterdelen av luftambulansetjenesten.

Konklusjon

Klinikkoverlege ved Klinikk for prehospitale tjenester i Helse Nord-Trøndelag HF ønsker et tydelig statlig eierskap med fokus på videre faglig utvikling og styring av tjenesten til det beste for befolkningen, i balanse med de andre leddene i den akuttmedisinske kjeden.