Forsiden

Høringssvar fra Alta Høyre, Alta Venstre, Alta Frp

Dato: 25.06.2021

Hei,

Vedlagt følger felles høringssvar fra Alta Høyre, Alta Venstre og Alta Frp.

Saken om høringsuttalelse for fremtidig drift av luftambulensen ble behandlet i Alta formannskap og Alta kommunestyre denne måned. Dessverre ble ikke høringsnotatet fra ekspertgruppen lagt ved som saksvedlegg. Behandlingen og høringssvaret fra flertallet bærer derfor preg av å være et rent politisk tilsvar.

Vedlegg