Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 167380

Dato: 30.01.2021

Ja, dette bør gjøres, og det må være likhet i det private som i offentlige. (Vi som eier private virksomheter har fått mer enn nok av forskjellsbehandlingen mellom offentlige ansatte/private).
Betingelsen for innføring må være at det medføre reell forenkling for bedriftene og blir enkel prosentsats ut fra inntekt. Uten masse kompliserte unntak/tilleggsbestemmelser slik dere har for vane å løse det.
Prosentsatsen bør kunne fritt velges fra 0-100%, trenger ingen statlig regulering i dette, da man fritt kan velge hvor man vil jobbe i Norge. (Har bedriften da dårlig pensjonsordning, så velger jeg en annen bedrift)

Oppsummert:
Ja til pensjon fra første krone med inntekt.
Betingelse må være at det kun er en prosentsats
Enkelhet, altså ingen særbestemmelser, unntak og spesialiteter.