Høringssvar fra Norges Lastebileier-Forbund

Dato: 19.03.2021

Vedlagt oversendes høringssvar fra Norges Lastebileier-Forbund.

Mvh

Jan-Terje Mentzoni

Vedlegg