Høringssvar fra Oddgeir

Dato: 16.03.2021

Høringsnotatet:

https://www.regjeringen.no/contentassets/f666ab4c6d55484480b194889704437b/rapport_pensjon-fra-forste-krone.pdf

/

-side 23, verdiene til polise-eiere med ytelses-ordninger utgjør sånn 400 milliarder, verdiene til fripolise-eiere utgjør sånn 350 milliarder

-side 24, antallet eiere av ytelsesordninger ser totalt feil ut med sånn 100.000?

Fra høringsnotatet om garanterte pensjonsprodukter

"Bestanden av fripoliser er ventet å nå en samlet forvaltningskapital på nærmere 500
milliarder NOK"

Uansett hva tallet er eller blir, fripolise-eiere dauer fra i stort antall. Verdiene eies med andre ord av færre og færre polise-eiere, ikke at dette har vist igjen i verdiene av fripoliser de siste 10+ år.

Nå må dere se å få tatt tak i dette problemet. Og SLETT ikke høre på Finanstilsynets rådgivning som heller ser ut til å være innrettet for å dekke pensjonsinnretningens og -forvalterens behov for å legge beslag på pengene gjennom uttak av forvaltningsoverskuddet mv, enn på Stortingets vilje at disse midlene eies av polise-eierne.

Ikke kom trekkende med "kollektiv"-argumentet. Med alle endringene de siste 10+ årene og bortfall av ordningen, det er på tide å oppheve det (kollektivet) slik at fripolise-eierne faktisk eier sine fripoliser.

Oddgeir