Høringssvar fra Kunstnernettverket

Dato: 17.03.2021

Vennligst se vedlagte høringsinnspill fra Kunstnernettverket.

Med vennlig hilsen Utvalg for trygd og pensjon

Leder

Christine Thomassen

Vedlegg