Høringssvar fra Creo - forbundet for kunst og kultur

Dato: 15.03.2021

Vennligst se vedlagte høringsinnspill fra Creo - forbundet for kunst og kultur.

Med vennlig hilsen

Christine Thomassen

Nestleder

Vedlegg