Høringssvar fra Skattedirektoratet

Dato: 24.02.2021

Vedlagt oversendes Skatteetatens høringssvar på utredning om pensjon fra første krone og første dag.

Vedlegg