Høringssvar fra Regjeringsadvokaten

Dato: 01.03.2021

Regjeringsadvokaten har ut fra sitt ansvarsområde ikke merknader til høringsbrevet.