Høringssvar fra Verdipapirfondenes forening - næringspolitikk