Høring - Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.08.2021

Viser 1-100 av 148 treff.

  • Side 1 av 2
  • Side 1 av 2