Høringssvar fra Motvind Norge og Motvind Sørvest

Dato: 20.08.2021

Vedlagt Motvind Norge og Motvind Sørvest sitt høringssvar

Vedlegg