Høringssvar fra Kristin Straume, Bygland

Dato: 19.08.2021

Vi har de siste årene sett en massiv ødeleggelse av natur, både nasjonalt og globalt. Nå ser det ut til at vinden har snudd, ut mot sjø og hav.

Kapitalkreftene står klar til å sette i gang med utbygging av vindindustrianlegg i vårt største matfat. Dette uten at det er konsekvensutredet ift forsøpling og påvirkning på livet i sjø og hav. Et leveområde som er sårbart og allerede under stort press.

Vi har ikke behov for dette, vi kan oppgradere vannkraft, og vi kan redusere forbruket vårt. Klimaendringer er alibiet for utbyggingen, men vi redder ikke kloden ved å skade den mer.

Vi har et ansvar for de som skal overta denne jordkloden, vi burde levere den til kommende slekter i bedre stand enn vi overtok. Det bidrar ikke vindkraft til med forsøpling fra start til slutt.