Høringssvar fra Aker Solutions

Dato: 20.08.2021

Høringssvar fra Aker Solutions angående veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta.

Vedlegg