Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 514678

Dato: 19.08.2021

Vindkraft til havs er ikke en bærekraftig produksjon for strøm!

Den vil tilføre forurensning fra bl.a vingeslitsje med skadelige stoffer som havner i vannet og oljelekkasjer. Den gir stor lydforurensning for dyr som lever i havet, i lufta og folk som bor ved kysten. Vindkraft er ikke forenelig med dyreliv hverken i lufta eller i havet. Det kreves store inngrep i naturen som er helt motsatt av internasjonale råd om å bevare den naturen vi har igjen og ta best mulig vare på det som allerede er invadert av mennesker og vårt levesett.

Det må forskes mye mer på konsekvensene for natur og miljø før det innvilges konsesjon for havvind. Og det må være utredning og forskning som er betalt uavhengige instanser. Slik det har vært for vindkraft på land er ikke i nærheten av godt nok. En stor katastrofe at vi kan tillate slike korrupte forhold i Norge!