Høringssvar fra Sven Andre Svensson

Dato: 19.08.2021

Havvind !

Bare for å nevne noen problemer som dette fører til så kan vi begynne med mikroplast. Hvis vi ønsker å vinne kampen mot mikroplast og farlige stoffer på avveie så er det ikke mulig med etablering av vindturbiner til vanns. Det vil pøses ut partikler konstant og det er ikke mulig å fange det opp. For å nevne en annen ting så kommer det til å bli enorme mengder trekkfugler som kommer til å bli slaktet ned på sin vei over havene.

Dette er bare 2 grunner, men de i seg selv er nok til å forby all havvind for evig tid. Vi kommer til å få øynene opp for dette i årene som kommer, men da er skadene trolig uopprettelige.

Sven Andre Svensson