Høringssvar fra Alf Birger Aurland

Dato: 19.08.2021

Jeg er sterkt i mot all utbygging av vindkraft, det er for lite forskning på hvordan fisk vil oppføre seg i nærhet av vindturbinene.