Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 352613

Dato: 19.08.2021

Disse svære konstruksjonene som vindmøller jo er vil skape egne økosystemer på, rundt, under og vil tiltrekke seg fugler som naturlig jakter på for å overleve ute på havet. Møller og fugler er aldri en god kombinasjon. Trekkfugler kan også være i fare. Sjeldne arter på rødlista. Forstyrrer naturlige trekkruter og kan lage ganske stor turbulens. Blir som å ha hundrevis av fly som bare står å lager turbulens og masse støy for alle fuglearter som bruker luftrommet.

Mange vindmøller kan skape forstyrrelser i luftstrømmene.

Haveri av en vindmølle kan gi store konsekvenser med utslipp av mange tonn girolje.

Bladene avgir microplast og vedlikehold fører til at store mengder CO2 utslipp.