Høringssvar fra Agder Energi AS

Dato: 20.08.2021

Vi viser til OEDs høring om veileder for havvind. Vedlagt følger høringssvar fra Agder Energi.

mvh

Øyvind Stakkeland

Direktør Rammevilkår

Vedlegg