Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 342948

Dato: 19.08.2021

Jeg har enda ikke sett fullt regnestykke for at vindkraft gir positivt klimautslag. Fra produksjon- frakt- konstruksjon- den begrensede levetiden og søppelet som blir igjen, har egentlig vindkraft noe for seg annet enn å tjene penger? Og er det verdt alt liv det utsletter/forverrer?