Høringssvar fra Orjannordbo@hotmail.com

Dato: 18.08.2021

Vi vil at ingen konsesjoner utredes, før det er forsket på klimaendringer bak et eventuelt havvind felt.

Det er allerede av ha vind industri, justert effekt av store vindfelt pga endret vindforhold i front til bakerste mølle.

Innsigelse ; Vi kan ikke risikere å endre klima (bind og nedbør) langs kysten, Vestlandet har en unik regnskog som skal ivaretas.