Høringssvar fra Erik Adalberon

Dato: 19.08.2021

Et kort høringssvar fra en bekymret privatperson. Havvind til havs er en relativt ny næring, og med dagens omlegging av energi vil det antakelig være mange aktører som ønsker å investere her. I likhet med oljebransjen mener jeg det må være strenge krav til aktører som skal drive næring i norske havområder, spesielt siden disse er såpass viktige og sårbare. Livet til havs har en verdi som kan regnes på i kroner og øre, men har så definitivt en egenverdi utover dette. Hvis vi nå gjør noen feilskjær som belaster naturen til havs ytterligere, og kanskje over en grense, så har vi ikke oppnådd annet enn katastrofe. Sett betingelser om at livet rundt havvind-anlegg skal måtte rapportere og kontinuerlig overvåkes av uavhengige biologi-kompetente fagmiljøer, som eks CCR.