Høringssvar fra Odfjell Oceanwind AS

Dato: 20.08.2021

Vi viser til høringsbrev av 11. juni 2021 fra Olje – og energidepartementet om Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs. Odfjell Oceanwind AS sitt høringsinnspill følger av vedlegget.

Mvh

Per Lund

CEO Odfjell Oceanwind AS

Vedlegg