Høringssvar fra Kongsberg Gruppen ASA

Dato: 20.08.2021

Vi viser til Olje og energidepartementets høring om Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta.

Vedlagt ligger vårt høringsinnspill.

Mvh

Even Aas
Konserndirektør kommunikasjon, bærekraft og myndighetskontakt

Vedlegg