Høringssvar fra Arvid Samuelsen

Dato: 18.08.2021

All vindkraft til havs i Norske farvann er ikke tilrådelig pga. av miljøhensyn, forurensingen som følger med disse er formidabel og det får store følger for fiskeriene.

Dept.må ikke være så hensynsløs og tillate dette mot den Norske befolkning.