Høringssvar fra GCE Ocean Technology

Dato: 19.08.2021

Høringsinnspill fra næringsklyngen GCE Ocean Technology. Se vedlagte brev.

Vedlegg