Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 581358

Dato: 19.08.2021

Havvind vil føre til en økologisk katastrofe. Dette vil spre epoxy med det svært giftige stoffet Bisfenol A. Dette er en gift som virker bla. forplantningshemmende. Det er viktig å ta vare på være havområder da de forsyner oss med en viktig del av vårt matfat. Gift som blir spredd i havet vil havne i fisk som igjen havner på vårt bord. Vi må ikke gamble med livet i havet. Hvis man ser vindturbinprodusenten Vestas egen film om utskifting av blader på havvindturbiner, vil man se at det er store mengder epoxy som slites av bladene i løpet av forholdsvis kort tid. Spol til 3:05 https://m.youtube.com/watch?v=pPeuHepz-J0

i denne saken må føre var prinsippet gjelde og la naturen for en gangs skyld gå foran arbeidsplasser og økonomisk vekst. Paradoksalt nok så er ikke dette kraft Norge har bruk for da vi har et stort strømoverskudd i Norge. Det er også forsket altfor lite på påvirkningen slike konstruksjoner har på livet i havet. Nyere forskning kan tyde på at fisken forlater disse områdene muligens på grunn av ultralyd fra vindturbinene. Hvalens kommunikasjonsmønster og navigasjonsevne, vil høyst sannsynlig også bli påvirket av samme støyforensing. På tide å ta et steg tilbake og tenke før man handler, ikke slik man gjorde ved byggingen av vindindustriområder på land.