Høringssvar fra Gunnar Garpestad

Dato: 20.08.2021

Forskerne har pekt på, alle høyringane til regjeringa er skuespill, innspill som kjem blir ikkje lytta til! Trass dette er Grunnlovsfesta. Det illustrerer og denne høyringsfristen lagt til ein ferie. Og attpå til rett føre eit Stortingsval - 13.9., og der det har vore sterk folkeleg uro over regjeringens politikk på området!

Oljealderen til Noreg kom og på eit sviktande grunnlag! Kunnskapen var der, men den vart ikkje tatt på alvor eller lytta til. Folkestyret/Demokratiet fungerte ikkje då heller! Fossilt brennsel har lenge vore kjent for sine skadevirkninger. Ja, pengar kan me ligga, men samfunnet blir ikkje bedre for det. Me ser nå det fulle skadevirkningane av denne politikken, verden går nå i vranglås over belastninga for klima og natur! Me må nok minst tilbake til tida før oljealderen.

Kunnskapen har me nå hatt lenge om vindkrafta. Regjeringa har berre valt å sjå vekk frå denne kunnskapen! Dette er lite tillittvekkande og ytterst alvorleg i eit demokrati.

Vindkraft produsert på havet, blir ikkje bedre! Skadevirkningane vil vere større til havs. Ekstra gale blir det, når energien skal gå for å holde liv i noko - olja/gass, som allereie var skadeleg ved oppstarten.