Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 603476

Dato: 19.08.2021

Av hensyn til fugletrekk, forsøpling og naturen sitt krinsløp må det settes en stopper for havvindprosjekt.