Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 613362

Dato: 19.08.2021

Nei til vindturbiner på land og til havs. Manglende Konsekvens utredninger for gyte områder for fisk sårbarehet på fiskebanker. Forstyrrelser av strøm og lydfrekvenser for hval . Vindkraft er bare lønnsomt så lenge det er subsidiert. Man kan inhente oplysninger om lønnsomhet fra Scotske og Brittiske selskaper.