Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 644811

Dato: 02.08.2021

Norge har vannkraft nok til å dekke befolkningens og industriens behov. Vi må nok oppgradere noe vannkraft. At vi har en regjerings som selger ut våre ressurser til fremmede makter , er uhørt. At vi har en regjering som med et sovende Stortings samtykke godtar å ødelegge fjell, flora og dyreliv samt de menneskene som bor i nærheten sitt liv av de forferdelige vindturbinene, er ikke greit. Enhver Stortingspolitiker som har stemt for denne vandalismen , må gå i seg selv. Dere i regjering og storting: Hvem skal dere tjene? Norske interesser eller internasjonale kapitalinteresser? Som jeg ser det, er dette den regjeringen som har gjort mest for de rike og overlatt de fattigiste av oss til seg selv. Erna Solbergs regjering og stortingsrepresentantene i snart 8 år, er en skam for fedrelandet.