Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 234962

Dato: 18.08.2021

Vi trenger ikke mere vindkraft i Norge!
Verken på land eller til sjøs.
oppgrader heller eksisterende vannkraft.