Høringssvar fra Per Olav Strandheim

Dato: 19.08.2021

Jeg er sterkt imot at det skal bygges vindturbiner på havet, pga, fare for forurensning rett i matfatet til mange tusen mennesker. Vindturbiner er et blindspor, og skaper bare mere søppel, og har meget kort levetid, og produserer lite i forhold byggekostnad. Turbinblader kan ikke gjenvinnes.