Høringssvar fra Norsk Havvind AS

Dato: 18.08.2021

Norsk Havvind AS (NH) vil med sin høringsuttalelse gi kommentarer til og synspunkter på:

  • Aktørbildet
  • Pre-kvalifisering av selskaper/konsortier
  • Krav til fagkompetans
  • Diskresjonær tildeling Utsira Nord - teknologiutvikling
  • Diskresjonær tildeling Sørlige Nordsjø 2 – teknologiutvikling
  • Samordning av infrastruktur

Innspillet er som brev i vedlegg.

Vedlegg