Høringssvar fra Demokratene i Oslo

Dato: 18.08.2021

Demokratene i Oslo er sterkt imot satsing på havvind, slik vi også er for vindkraft på land. Vindkraft er hverken økologisk eller samfunnsøkonomisk bærekraftig. Vindkraft på land er en katastrofe i så måte, og vindkraft til havs vil også bli det.