Høringssvar fra Demokratene Rogaland

Dato: 20.08.2021

Demokratene Rogaland
Nestleder Kjell Arne Thomassen

Rogaland er allerede et av landets mest belastede fylker når man ser på byggingen av vindparker, utbygging av havvind vil medføre en mer belastning og vil være synlig for store deler av befolkningen. Når strømmen som produseres selges med balansekraft vil det medføre betydelig belastning på eksisterende strømproduksjon, med medfølgende høye strømpriser. Dette er ødeleggende for samfunnet og konkurransekraften til næringslivet.
ved å tillate slike utbygginger gir vi betydelige overføringer til private utenlandske investorer som ikke bidrar med samfunnsmessige fordeler. Dette er penger som felleskapet må betale gjennom strømavgifter og økte skatter.
I sum så er det en betydelig overføring av felleskapets midler til utenlandske kapitalkrefter og resultatet er ustabil og svært kostbar strøm i Norge.

Kjell Arne Thomassen

Demokratene.