Høringssvar fra Steinar Ågotnes

Dato: 20.08.2021

Etter en storstilt rasering av norsk natur på land for å dekke et befolkningens overforbruk , er det nå havet som skal utbygges . Det såkalte grønne skiftet er bakgrunnen , eller i alle fall det som sies å være bakgrunnen . Og det gis lovnader om norske arbeidsplasser. Selve premisset bak det såkalla grønne skiftet er heilt irrasjonelt. Å tenke seg at at en kan fikse et problem ..uten å t tak i det egentlige problemet . Som er Norges og andre vestlige lands overforbruk av jordens ressurser . Hvor mye natur må ødelegges for å vri over energibruken fra fossilt til elektrisk. En overgang er nødvendig , men premisset om å senke forbruk i sin helhet er politikk som ingen snakker om . Det er økonomisk vekst som er fokus .

Ang hav så er det også natur . Og det er en overbelastet natur . Full av plast ...giftstoffer og tap av fiskebestander mm. Den giften som havvinden avgir til dette vil dukke opp på maten våres via fisk og skalldyr . Allerede i dag så kan man flere steder ikke spise slik føde . Havvindområdene ligger også i trekkonråder til migrere de fugl ... Og også fuglene er arter som er vesentlig redusert i bestand pga menneskelig aktiviteter og utbygginger. Det er også et problem med tanke på sjøfugl som benytter områdene permanent for å kunne skaffe seg føde og leveområder .

Ang. Havpattedyr så vil de også forstyrres av støy gift og arealbruken som industriområdene utgjør .

Videre så vil havvindparker utgjøre en vesentlig fare for miljøet og for menneskeliv i det øyeblikk et skip mister motorkraft i dårlig vær der ute . At skip drifter inn i en havvindpark er et scenario som er reelt og som vil være en betydelig miljøfare. I dårlig vær så er det ikke noen slepebåt som kan avhjelpe i en sånn situasjon . Meget betenkelig .

Ang.nærinsgslivaspektet så blir kun betongen til disse prosjektene bygget i Norge .Og det er kun i utbyggingsperioden det er arbeidsplasser i noen grad . Etterpå er det et vesentlig mindre antall personer som har arbeid med disse annleggene.

Det rasjonelle for myndighetene å gjøre er å maksimere effekten fra vannkraft. Og sørge for at disse annleggene blir modernisert. Der er ødeleggelsene allerede gjort . Og vi har et moralsk ansvar for å skvise mest ut av de annleggene . Også solcelle på hustak vil være et bra substitutt for disse vindkraftverkene . På husene er solcellene nærmest mulig energibrukere. Og det blir ingen miljøinngrep.

Ser med stor uro på at løsningene som myndigheter og næringsliv velger er mer ødeleggelser . Dette er irrasjonelt . Det virker mot sin hensikt .

Mvh Steinar Ågotnes