Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 272522

Dato: 18.08.2021

Nei til tilgrising av havet med turbiner!