Høringssvar fra Anneli kvarnstrøm

Dato: 19.08.2021

Vindkraftens turbinblad inneholder en stor del av det svært giftige stoffet Bisfenol A,BPA som avskaller mer til havs en på land pga været.Se rapporten " the increasing inportance of leading edge erosion" som viser næringens store inntektstap,grunnet mindre strømproduksjon som følge av denne avskalling. ex 400 turbiner avskaller 500 ton epoxy i løpet av 20 år.BPA er svært giftigt i microskopiske mengder og skader fortplantningsevnen hos hos mennesker og de fleste organismer.1 kg BPA er nok til å førorense 10 miljarder liter vann.Det er 10.000.000.000 liter.

WHOs råd er at drikkevann bør ha maximalt 0,1microgram BPA per per liter dvs 0,000 0001 gram

Et turbinblad består av 13-15%BPA og kan veie 65-100 tonn.BPA utgjør da 65-100 tonn av vingen.Denne erosjonen havner i hav og grunnvann og så i næringskjeden og økosystem i hav og på land. Hav vinds konsekvenser er ikke utredet.Vad vil det si før fiskerinæringen hvis fisken blir steril? Det har oppdagats microplast i plankton som er en del av næringskjeden og plankton binder og karbon. Vilke konsekvenser får det hvis planktonen dør?

Norge har nok energitilgang ved å effektivisere vannkraften og energi effektivisere byggningsmassen

Vi kan ikke satse på olønnsom havvind som vil ta vekk fastlandsindustriens konkurranse fordel med rimelig strøm

Anneli kvarnstrøm