Høringssvar fra Regionrådet for Haugalandet ved Haugaland Vekst

Dato: 20.08.2021

Regionrået for Haugalandet vil med dette gi innspill med vedlagte innspillnotat.

Vedlegg