Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 119357

Dato: 20.08.2021

NEI til vinkraft til havs og til lands