Høringssvar fra KS - Kommunesektorens organisasjon

Dato: 20.08.2021

Vedlagt følger hørinssvar fra Kommunesektorens organisasjon (KS)

Vedlegg