Høringssvar fra Vårgønn AS

Dato: 19.08.2021

Vedlagt følger høringssvar fra Vårgrønn AS.

Vennlig hilsen

Erik Dugstad
SVP Market Analysis & Public Affairs
Vårgrønn - www.vargronn.no

Vedlegg