Høringssvar fra HYDROELECTRIC CORPORATION

Dato: 12.08.2021

Olje- og energidepartementet har nå åpnet for høring av Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta.

Til å starte med, og som i utgangspunktet burde være en unødvendig kommentar, så åpner havenergilova for ALLE typer fornybar energiproduksjon til havs, og det blir derfor helt feil å benytte ordlyd som: «vindkraft til havs», som begrenser lisenshavere for utlyste offshore områder til havvind aktører. Olje- og energidepartementet er godt kjent med at det finnes andre løsninger enn vind for å produsere elektrisitet til havs, slik som flytende sol, og faste installasjoner av pumpekraft.

Når det gjelder sistnevnte løsning, dvs offshore pumpekraft, så er dette en teknologi som er patentert i Norge og fullt utprøvd og verifisert. Norge har sterk kompetanse på pumpekraft, og ved å flytte pumpekraft offshore, vil en kunne oppnå tilsvarende marginer som pumpekraft på land. Dette igjen gir rom for grunnrenteskatt, ettersom LCOE ligger på $20-$30 per MWh.

Under kommer en strukturert tilbakemelding med spesifikke innspill fra HYDROELECTRIC CORP., som deles opp i DEL I (veileder), og deretter kommer innspill direkte til de foreslåtte lovendringer for havenergilova og havenergilovforskrifta. For enkelthetens skyld, så brukes track changes hvor tilleggstekst er markert i blått, mens utstrykninger markeres i rødt.

Vedlegg