Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 182095

Dato: 18.08.2021

Vil dere virkelig livsgrunnlaget til alt liv så vondt at dere tillater dette?