Høringssvar fra Norsea Group AS

Dato: 20.08.2021

Vennligst finn vedlagt høringskommentarer git av Norsea Group AS og Parkwind NV

Vedlegg