Høringssvar fra Hildegunn

Dato: 19.08.2021

Ikke skad norsk natur, for å få tallene til å gå opp. Med å fikse verden på dette viset, går det imot sitt eget hensyn og vil gjøre enorme skader på faunaen.

Hvis dette gjennomføres, er det ett sikkert tegn på at penger er viktigere en miljø.