Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 264418

Dato: 18.08.2021

Mitt svar til denne høringen om havvind og det som følger med der.

Slik jeg ser det er det for mange faktorer som det ikke er tatt hensyn til eller er utredet nok. Jeg henviser til tradisjonelt fiske til havs, utslipp av mikroplast og hva er konsekvensene med havari av vindturbiner.